خانه احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

شناسه : 17011347000

نوع خدمت: خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

 

در این خدمت کلیه امور اجرایی مربوط به احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اعم از ورزشگاه ها و استادیوم ها که متعلق به دولت هستند صورت می پذیرد و پس از پایان عملیات اجرایی جهت بهره برداری به استان و یا مجموعه مربوطه تحویل می گردد.

مدارک مورد نیاز

مصوبه هیئت دولت، اسناد بالادستی

 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو