خانه تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها

تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.

 

شناسه : 17011337000

نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)

 

در راستای نظارت بر عملکرد مالی فدراسیونها و دریافت بودجه های حمایتی، فدراسیون های ورزشی موظفند تقویم ورزشی سالانه خود را در پایان هر سال به معاونت ورزش قهرمانی و همگانی ارسال نموده و طی جلسات کارشناسی به تایید معاونت مورد نظر (بسته به نوع فدراسیون) برسانند. پس از تایید تقویم ورزشی موظفند مطابق با آن در طول سال برنامه های خود را اجرا نمایند و معاونت مربوطه بر حسن اجرای آنها نظارت دارد.

 

مدارک مورد نیاز

مستندات مربوط به برنامه های تقویم ورزشی

 

اطلاعات تکمیلی

ساعات ارائه خدمت: انتهای هر سال
تعداد بار مراجعه حضوری: 1 بار
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان: ندارد

 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو