صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات دانشگاهی
خانه صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات دانشگاهی

صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات دانشگاهی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴زمان ایجاد: ۱۴:۴۲تعداد بازدید: ۲۰۴۸شناسه : 17011338000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات دانشگاهی
در این خدمت برای قهرمانان، اقداماتی جهت استفاده از سهمیه ورود به دانشگاه آزاد و سراسری و استفاده از تخفیف شهریه دانشگاه آزاد انجام می شود.

مدارک مورد نیاز

1. .نامه تاییدیه احکام قهرمانی و معرفی نامه متقاضی از فدراسیون
2. پرینت نتایج مسابقات از وب سایت رسمی فدراسیون آسیایی و یا جهانی رشته مربوطه
3. مصوبه شورای برون مرزی جهت انجام امور مربوط به ماموریت های ورزشی خارج از کشور
4. اصل احکام قهرمانی

اطلاعات تکمیلی

متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 1 روز تا 3 روز
تعداد بار مراجعه حضوری: 1 بار
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان: رایگان

نحوه دسترسی

اینترنتی

تصویر فرآیند ارائه خدمت

صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات دانشگاهی
 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو