خانه اخبار ایران اخبار ورزش روابط عمومی ورزش و جوانان کهگیلویه بویراحمد خبر داد: طی حکمی از طرف وزیر ورزش و جوانان ،شجاعی فر بعنوان بازرس ماده 91قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه بویراحمد منصوب شد

روابط عمومی ورزش و جوانان کهگیلویه بویراحمد خبر داد: طی حکمی از طرف وزیر ورزش و جوانان ،شجاعی فر بعنوان بازرس ماده 91قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه بویراحمد منصوب شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
طی حکمی از طرف وزیر ورزش و جوانان ،شجاعی فر بعنوان بازرس ماده 91قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه بویراحمد منصوب شد

 

 

 

 

 

 

طی حکمی از طرف سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان کشور ،عباس شجاعی فر ،مسئول کمیته آموزش وپژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان بعنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه بویراحمد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه بویراحمد ،حاتمی مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان استان گفت :طی حکمی از طرف سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان کشور ،عباس شجاعی فر ،مسئول کمیته آموزش وپژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان بعنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه بویراحمد منصوب شد.
آرمان حاتمی ،مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان کهگیلویه بویراحمد افزود:
در حکم انتصاب عباس شجاعی فر که به امضای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان کشور رسیده آمده است :
جناب آقای عباس شجاعی فر
با عنایت به پیشنهاد شماره 937/م/12مورخ 8/3/1398 مدیر کل محترم دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و رسیدگی به شکایات که در تاریخ 12/3/1398 به تائید کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم رسیده است ،جنابعالی را برای مدت 3 سال بعنوان بازرس موضوع ماده (91)قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد منصوب می نمایم.
انتظار دارد با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این ماده (رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری )بازرسی های لازم را بعمل آورده و ضمن رعایت بی طرفی و امانتداری ،گزارش های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده (91و 92)قانون تهیه و ارائه نمایید.
مسعود سطانی فر
 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو