خانه اخبار ایران اخبار ورزش دستورالعمل کشوری بازگشایی اماکن ورزشی پس از کنترل همه گیری کووید 19

دستورالعمل کشوری بازگشایی اماکن ورزشی پس از کنترل همه گیری کووید 19

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
 دستورالعمل کشوری بازگشایی اماکن ورزشی پس از کنترل همه گیری کووید 19

 

 

 

 

 

 

با توجه به شرایط همه گیری کووید 19و دستورالعمل های صادره از ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد مقابله با کرونا در ورزش اکنون که با کنترل همه گیری کووید 19درکشورباید نحوه بازگشایی اماکن ورزشی و از سرگیری فعالیت های مربوطه تعیین گردد

با توجه به شرایط همه گیری کووید 19و دستورالعمل های صادره از ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد مقابله با کرونا در ورزش اکنون که با کنترل همه گیری کووید 19درکشورباید نحوه بازگشایی اماکن ورزشی و از سرگیری فعالیت های مربوطه تعیین گردد. با توجه به ضرورت رعایت نکات ایمنی بهداشتی ، این دستورالعمل به منظور پیشگیری از بروز مجدد همه گیری تدوین و ابلاغ می گردد.
-1زمانبندی بازگشایی اماکن ورزشی و از سرگیری کلیه فعالیت های ورزشی منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت استودر هر صورت اولویت با تبعیت از دستور العمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
-2نحوه شستشوی دست، استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای دستها و سطوح، میزاناستانداردکلرباقیمانده آب استخر، نحوه استفاده از وسایل (ماسک، دستکش، شیلد و ...) و لباس محافظتی مطابق با دستورالعمل های صادره از سوی وزارت بهداشتعلی الخصوص "راهنمای گام دوم مبارزه باکووید-19فاصله گذاری اجتماعی والزامات سلامت محیط وکاردرمراکزورزشی واستخرهای شنا"می باشد
-3فرم های غربالگری، خود اظهاری، تعهد نامه مدیر باشگاه، دستورالعمل ها و سایر اطلاعات از طریق وبسایت فدراسیون پزشکی ورزشی به آدرس www.ifsm.irقابل دسترسی است.
.اهداف
.1-کاهش میزان شیوع و سرایت بیماری از طریق رویدادهای ورزشی(قهرمانی و همگانی)، آموزشی ورزشی،مجامع و تجمعات مرتبطبا ورزش در دوران کاهش همه گیری بیماری کووید 19.
2-حفظ سلامت و نشاط اجتماعی و فردی از طریق تداوم فعالیت های ورزشی
.3-جلوگیری از ضرر و زیان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از توقف فعالیت های ورزشی
بخش اول:تمهیدات و الزامات
الزامات زیر برای انجام فعالیت های ورزشی و آموزشی ورزشی در دوران فروکش همه گیری کرونا ضروری است و در بخش زیرساخت، سخت افزار و نیروی انسانی،اماکن ورزشی وباشگاههایی قادربه بازگشایی خواهندبودکه ازشرایط ذکر شده زیربرخوردارباشند
:الف-زیرساخت:
مساحت سالن یا مکان ورزشی با تعداد ورزشکاران پذیرش شده تناسب داشته باشدبه نحوی که حفظ فاصله فیزیکی دو متر بین هر ورزشکار در ورزشهای انفرادی و غیر برخوردی مانند بدنسازی و آمادگی جسمانی میسر باشدکه به ازای هر 100متر مربع ،6نفر به طور همزمان خواهد بود.
.2-کنترل و جلوگیری از تجمع افراد،جانمایی و حفظ فاصله فیزیکی در فعالیت های ورزشی انفرادی مانند بدنسازی و آمادگی جسمانی وجود داشته باشد.در صورت کمبود فضا یا عدم امکان جابجایی وسایل برای حفظ فاصله ایمن، برخی از دستگاه ها باید موقتا از سرویس خارج شوند.
.3-تا زمان صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت و فدراسیون پزشکی ورزشی استفاده از سونای بخار به خاطر رطوبت بالا و دمای زیر 50درجه سانتیگراد ممنوع باشد.
-4.در استخرها و جکوزی ها، کلر سنجی به طور مرتب هر دوساعت یک بار انجام گردد و در صورت عدم تطبیق کلر باقی مانده با استاندارد های لازم از پذیرش مراجعین خودداری شود.
-5.کنترل و غربالگری مراجعین در بخش پذیرش وجود داشته باشد.پذیرش تعداد متنا سب ورزشکاروحفظ فاصله فیزیکی درزمان ورزش یااستفاده ازجکوزی واستخرضروری خواهدبود.
6-.تهویه منفی (خروج هوا از سالن با هواکش) در تناسب با ابعاد سالن و دستورالعمل های بهداشتی وجود داشته و کارآمد باشد.
-7.ارائه خدمات ماساژ ورزشی و استفاده از دستگاه های شبیه ساز ورزشی که نیازمند تماس فیزیکی از نزدیک بوده و قابلیت ضدعفونی برای هر بار استفاده ندارند تا صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش ممنوع هستند
8.در بوفه و کافی شاپ از ارائه غذا و نوشیدنی به صورت باز خودداری شده و فقط آب یا نوشیدنی بسته بندی شدهبا رعایت کلیه نکات بهداشتی ارائه گردد
9-.از دریافت پول نقد خودداری شود
.ب-نیروی انسانی:
.همه پرسنل اعم از مدیران، مربیان، کارکنان اداری، پذیرش و نیروهای خدماتی باید توسط فدراسیون پزشکی ورزشی و هیئت های پزشکی ورزشی تابعه به صورت غیرحضوری در زمینه نکات بهداشتی مربوط به همه گیری کووید 19آموزش دیده و گواهی مربوطه را دریافت کنند
ج-سخت افزار و وسائل و تجهیزات
-1.مواد ضدعفونی کننده دست (مورد تایید وزارت بهداشت) به تعداد متناسب با ورزشکاران در سالن وجود داشته باشد
-2.سرویس های بهداشتی دارای سطل زباله درب دار (پدالی یا بادبزنی و بدن نیاز به تماس دست با درب )صابون مایع، مواد ضدعفونی کننده دست و حوله کاغذی و یا خشک کن هوای گرم دست باشند
3.مواد ضدعفونی کننده سطوح (مورد تایید وزارت بهداشت) به میزان متناسب در مکان ورزشی وجود داشته باشد تا پس از استفاده هر ورزشکار از وسایل ورزشی ضد عفونی لازم صورت پذیرد
-4.سطل زباله اختصاصی و جدا برای ماسک و دستکش های استفاده شده در نظر گرفته شود
-5.کلیه سطوح در تماس از قبیل دستگیره دربها، کلیدهایآسانسور، کمد های رختکن ها، حمام ها،سرویس های بهداشتی،شیرآلات آنهاو سایر موارد مشابهروزانهبه طور مرتب و حداقل دو ساعت یک بار ضد عفونی شوند.
-6.برای اماکن ورزشی در صورت امکان،علاوه بر فرم های غربالگری و خود اظهاری، امکان تب سنجی غیر تماسی وجود داشته باشد .
-7.پوستر، بنر و استند های آموزشی در مکان های مناسب از جمله درب ورودی، رختکن، سرویس های بهداشتی و حمام با موضوع نکات بهداشتی مرتبط با همه گیری کووید 19و راه های پیشگیری از آن نصب گردد
.د-همایش ها و کلاس های آموزشی ورزشی:
-1.کلیه کلاس های آموزشی تئوری ،کنگره ها و همایش ها تا اخذ مجوز از سوی وزارت بهداشت و ستاد به صورت غیرحضوری و آنلاین برگزار گردد.
.-2در صورت برگزاری تجمعات، کلاس ها و مجامع پس از اخذ مجوز از ستادرعایت نکات زیر ضروری است:·
رعایت فاصله 2متری بین هر شرکت کننده
رعایت عدم تماس با سطوح مختلف (آسانسور، دستگیره و ...) توسط شرکت کنندگان
وجود مایع ضدعفونی کننده به میزان متناسب با شرکت کنندگان
وجودپوستر های آموزشی
کنترل شرکت کنندگان قبل از شرکت در تجمع و تب سنجی غیر تماسی و ممنوعیت ورود افراد مشکوک به بیماری در تجمعات
کلاس های آموزشی عملی با رعایت حفظ فاصله بین مدرسین و دانش پذیران و به صورت نمایش عملی برگزار شود. ·
در صورت عدم امکان آموزش به روش نمایش و تکرار توسط دانش پذیر یا لزوم انجام کار عملی و مستقیم توسط دانش پذیران که متضمن تماس با سایرین باشد (مانند ورزشهای رزمی و برخوردی)، انجام آموزش عملی تا زمان کنترل کامل همه گیری و صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت و ستاد متوقف گردد.·ضد عفونی سطوح تماس مشترک به صورت مرتب و بلافاصله قبلو بعداز استفاده هر فرداز وسایل مرتبط و صندلی و میز و ... صورت پذیرد
از تبادل و گرفتن خودکار و جزوه و ... خودداری گردد
پکیج بهداشتی شامل دستکش و ماسک علاوه بر بسته آموزشی توزیع گردد.
هـورود بازیکن، مربی و مدرس از خارج از کشور:
.ورود بازیکن، مربی، مدرس و سایر دست اندرکاران ورزشی از کشورهایی که شیوع COVID 19در آنها کماکان ادامه دارد تا اطلاع ثانوی ممنوع باشد
.در صورت ضرورت ورود این افراد از سایر کشورها پس از اخذ مجوز از معاونت توسعه ورزش قهرمانی، در بدو ورود؛ غربالگری، تب سنجی و قرنطینه به مدت دو هفته صورت پذیرد.
و-ورزشهای رزمی و برخوردی :
.انجام ورزشهای برخوردی ورزمی تاکنترل کامل همه گیری ممنوع است
ز-ورزش همگانی در رویداد های خارج از سالن و فضای آزاد
.ورزشکاران در ورزش همگانی خارج از سالن مانند ورزش در فضای پارکها، پیاده روی، دویدن، راه پیمایی و کوه پیمایی باید حداقل فاصله 2متری با یکدیگر را رعایت کنند
.استفاده از وسایل ورزشی پارک ها باید با ضدعفونی کامل قبل از دست زدن به این وسایل صورت پذیرد و یا از به کار گرفتن و تماس با آنها خودداری شود
.تا زمان صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت و ستاد، حفظ فاصله گذاری در همه مراسم و بازیهای مختلف ورزش دانش آموزی، روستایی عشایری و همگانی ضروری بوده و بدیهی است برگزاری همایش های ورزش همگانی پس از صدرو مجوز از سوی وزارت بهداشت و با هماهنگی معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی انجام خواهد شد
.ح-ورزش های داخل سالن ها و باشگاه ها:
.دستگاه های ورزشی باید برای استفاده هر فرد ضدعفونی شوند
.کنترل مرتب توسط مدیر باشگاه برای وجود مواد ضدعفونی کننده، مواد شوینده در سرویس های بهداشتی و وجود پوسترها و بنرهای آموزشی و هشداردهنده صورت پذیرد
.تهویه سالن ها به طور مرتب و بر اساس راهبردهای دستورالعمل کشوری کنترل شده و در صورت خرابی تا تعمیر و اصلاح آن، فعالیت ورزشی در باشگاه متوقف گردد
.فاصله ایمن در ورزش همگانی داخل سالن با توجه به افزایش فعالیت تنفسی به بیشتر ازدو متر بین هر ورزشکار افزایش یابد
.کفپوش ها و تشک ها برای استفاده هر فرد و حداقل هر دو ساعت یکبارتمیز و ضدعفونی شوند.6.هر ورزشکاراز تشچکه (مت) اختصاصی خود استفاده کند
.دستگیره درب ها، آسانسور، کمد های رختکن ها و کلیه سطوحی که در معرض تماس مستقیم مراجعین و ورزشکاران هستند به طور مرتب و حداقل هر دو ساعت تمیز و ضد عفونی شوند
ط-ورزش های باشگاهی حرفه ای و ورزش های قهرمانی
.الزامات و تمهیدات مشابه با سایر اماکن ورزشی بوده و نحوه اجرا در بخش دوم مورد اشاره قرار گرفته است
.در ورزشگاه هایی که مسابقات برگزار می گردد رعایت این نکات ضروری است:
برگزاری مسابقه یا رویداد ورزشی با حضور یا بدون حضور تماشاچی منوط به صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت و ستاد خواهد بود
در صورت برگزاری مسابقه یا رویداد ورزشی با حضور تماشاچی تا زمان ریشه کنی یا کنترل کامل همه گیری کووید 19رعایتنکات زیر الزامی است
حفظ فاصله ایمن بین تماشاگران به میزان حداقل دو متر یا سه صندلی در ورزشگاه ودر صورت لزوم رنگ آمیزی و علامت گذاری صندلی هاo
جلوگیری از تجمع افراد در مکانهای مختلف از جمله صف ورودی، سرویس های بهداشتی و بوفه ها... oغربالگری و تب سنجی ورزشکاران و تماشاچیان در بدو ورودo
ممانعت از ورود افراد مشکوکو یا آسیب پذیر شامل گروه های سنی بالای 50سال و دارای بیماری زمینه ای ودر صورت لزوم راهنمایی ایشان به سرویس های بهداشتی و درمانی
بخش دوم: نحوه اجرا
.برای بازگشایی اماکن ورزشی لازم است کلیه مدیران، مربیان و نیروهای اداری و خدماتی در دوره هایی که توسط فدراسیون پزشکی ورزشی تعیین می گردد شرکت نموده و گواهی مربوطه را دریافت نمایند
.2.بازدید اولیه از باشگاه و مکان ورزشی به لحاظ دارا بودن الزامات و در نظر گرفتن تمهیدات مرتبط با مدیریت همه گیری کووید 19توسط ستاد نظارت بر سلامت باشگاه که زیر نظر کمیسیون اصلی ماده پنج وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده و فعالیت مینماید، صورت پذیرفته وکمیسیون فرعی ماده پنج استان بر اساس گزارش این ستاد به صدور مجوز یا رد آن اقدام خواهد نمود.
3.بازدید مجدد و حتی الامکان هفتگی از اماکن ورزشی توسط ستاد نظارت بر سلامت باشگاه ها صورت پذیرفته و در صورت عدم تطبیق با الزامات فوراًنسبت به گزارش آن به کمیسون فرعیماده پنج استان و تعطیلی باشگاه یا مکان ورزشی مورد نظر اقدام گردد
.به منظور حفظ سلامت ورزشکاران حرفه ای و قهرمانی به عنوان سرمایه های ملی در سطوح ملی و بین المللی با هماهنگی فدراسیون های مربوطه، معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه اینسبت به اولویت بندی رویداد های ورزشی و برنامه ریزی تمرینات اقدام شده و با توجه به مجوزهای صادره از سوی وزارت بهداشت و ماهیت ورزش ها از جمله تماس و برخورد، شدت فعالیت های ورزشی و محیط ورزش، نسبت به صدور مجوز اختصاصی برای هر اردو یا مسابقه تصمیم گیری خواهد کرد.0
.در صورت صدور مجوز برای فعالیت ورزشی اعم از اردو یا مسابقه، الزامات و تمهیدات مربوطه موضوع بخش اول این دستورالعمل باید توسط فدراسیون پزشکی ورزشی مورد بررسی قرار گرفته و به تایید ستاد برسد
.انجام معاینات پیش از فصل برای کلیه رشته های ورزشی توسط فدراسیون پزشکی ورزشی برای دریافت مجوز حضور ورزشکاران ضروری است
.شاخص های بازگشت به ورزش برای ورزشکارانی که به کووید19مبتلا شده و بهبود یافته اند توسط فدراسیون پزشکی ورزشی بر اساس گایدلاین های انجمنهای علمی تخصصی تنظیم و متعاقباً برای اجرا ابلاغ می گردد .
جدول زمان بندی بازگشایی باشگاه ها و اماکن ورزشی و برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت و به تناسب و تفکیک استان ها و شهرهاتنظیم گردیده و با توجه به بند 4بخش دوم (اولویت بندی) و همچنین الزامات باشگاه ها و فدراسیون هاابلاغ و اجرایی خواهد شد

.این دستورالعمل در تاریخ 11فروردین 1399توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش تدوین شده و در تاریخ به تایید ..........................................رسیده و جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد

 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو