نایب روسای هیئت های ورزشی
خانه نایب رئیسان هیئت های ورزشی

نایب روسای هیئت های ورزشی

خانم شهلا گشتاسبی نایب رئیس هیئت هاکی استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :شهلا

نام خانوادگی :گشتاسبی

سمت:نایب رئیس هیئت هاکی استان کهگیلویه بویراحمد

متولد :1341

شماره تلفن همراه :09173413588

 

 

خانم صدیقه حق جو نایب رئیس هیئت کوهنوردی استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :صدیقه

نام خانوادگی :حق جو

سمت :نایب رئیس هیئت کوهنوردی استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1355

شماره تلفن همراه:09177415358

 

 

خانم زهرا توکل پور نایب رئیس هیئت نجات غریق استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :زهرا

نام خانوادگی :توکل پور

سمت :نایب رئیس هیئت نجات غریق استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1362

شماره تلفن همراه:09171439816

 

 

خانم اقدس نوربخش نایب رئیس هیئت فوتبال استان کهگیلویه بویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :اقدس

نام خانواد گی :نوربخش

سمت :نایب رئیس هیئت فوتبال استان و مسئول امور ورزش بانوان استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1341

شماره تلفن همراه :09173410728

 

 

خانم هانیه یاری نسب نایب رئیس هیئت پینگ پنگ استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :هانیه

نام خانوادگی :یاری نسب

سمت :نایب رئیس هیئت پینگ پنگ استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1362

شماره تلفن همراه:09100105753

 

 

خانم طیبه عباسی نایب رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :طیبه

نام خانوادگی :عباسی

سمت :نایب رئیس هیئت جانبازان و معلولین استان

متولد 1363

شماره تلفن همراه :09366351849

 

 

 

خانم سید مریم تقوی اصل نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان کهگیلویه بویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام :مریم

نام خانوادگی :تقوی اصل

سمت :نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان

متولد :1361

شماره تلفن همراه : 09175439976

 

 

 

خانم فریده فروزان نایب رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

نام : فریده

نام خانوادگی :فروزان

سمت :نایب رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد

متولد :1359

تلفن همراه: 09177419853

 

 

آخرین اخبار

ارشیو

جستجو